Tượng Kỵ Tượng La Hán Đá Đẹp

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: TLH1
Hãng sản xuất: Đá Mỹ Nghệ Khanh Vi
Loại: Đá Cẩm Thạch Xám Tự Nhiên

Kỵ Tượng La Hán có tên là Ca-lý-ca (Kalica), trước khi xuất gia tu tập Ngài làm nghề huấn luyện voi. Khi Tôn giả chứng quả A-la-hán, đức Phật bảo Ngài ở lại quê hương để ủng hộ Phật Pháp. Từ đó cái tên Kỵ Tượng La Hán đã gắn liền với ngài. 

Mỗi bức tượng La Hán đá là một kiệt tác để đời dành cho nhân loại. Tượng đã khắc họa chân dung của từng vị với những ý nghĩa khác nhau. 

 1. Tọa Lộc La Hán

Tọa Lộc La Hán tên là Tân-đầu-lô-phả-đọa (Pindola Bharadvaja). Ngài xuất thân từ dòng Bà-la-môn, vốn là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Điền. Ngài thích xuất gia nên đã rời bỏ xa hoa gấm vóc nơi triều đình để vào rừng núi tu tập. Ngài đã đắc đạo thành chứng Thánh quả cưỡi hươu về triều để khuyến hóa vua. Hình tượng ngài ngồi trên lưng con Hươu thong dong, tự tại đã minh chứng cho những tháng ngày tu thành chính quả. Nhân đó, ngài đã được tặng danh hiệu La-Hán cưỡi Hươu, hay còn gọi là La Hán Tọa Lộc. 

 1. Khánh Hỷ La Hán

Khánh Hỷ La Hán tên là Ca-nặc-ca-phạt-tha (Kanakavatsa), còn gọi là Yết-nặc-ca-phược-sa. Tượng của ngài được khắc họa với gương mặt tươi cười phúc hậu nhắc chúng ta cần khéo léo trong đối nhân xử thế, bỏ ác theo thiện. Muốn thu phục nhân tâm phải lấy chân thành đối đãi, muốn được người người ngưỡng trọng nghe theo thì quý vị cần phải nỗ lực tinh tấn tu tập, rèn luyện biện tài thuyết pháp thì mới mong có thể chiêu phục được người khác.

Kinh Phật nói rằng ngài là vị La Hán phân biệt thị phi rõ ràng nhất. Khi chưa xuất gia ngài cũng đã là người luôn tuân thủ khuôn phép, ăn nói cẩn trọng, không để phát khởi bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Hình ảnh này nói lên việc chúng ta cần phải giữ gìn lấy thân miệng ý để không chìm trong giận giữ, thù hận hay bất kỳ sự xấu xa nào khác. Làm được điều này là quý vị đã tu theo Khánh Hỷ La Hán rồi đấy!

 1. Cử Bát La Hán

Cử Bát La Hán có tên là Ca-nặc-ca-bạt-ly-đọa-xà (Kanaka Bharadvaja). Hình tượng Cử Bát nghĩa là ngài luôn mang theo bên mình một cái bát sắt khi du hành khất thực. Khất thực là một việc không thể thiếu đối với các vị chân tu. Khất thực là cách để rèn luyện sự nhẫn nhục, kiên trì, từ bi. Cho nên, ý nghĩa của tượng ngài Cử Bát La Hán là muốn nói hết thảy chúng sanh hãy tin tưởng vào Phật Pháp và tu tập mới mong giải thoát khỏi vô minh phiền não. 

 1. Thác Tháp La Hán

Thác Tháp La Hán có tên là Tô-tần-đà (Subinda). Ngài là người rất tinh nghiêm, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng lại ít thích nói chuyện, giao tiếp không hay. Nhưng như Đức Phật đã nói việc này chẳng liên quan gì đến vấn đề giác ngộ.

Quả thật, Tô-tần-đà đã tu tập nghiêm chỉnh và chứng quả La Hán. Hình tượng Ngài được họa ra với bản tháp thu nhỏ trên tay và nâng lên ngang ngực. Tháp là nơi thờ xá lợi Phật, khi giữ tháp bên mình là giữ mạng mạch Phật pháp. Cho nên, Ngài được gọi là La-hán Nâng Tháp. 

Ý nghĩa của hình tượng này là dù quý vị có là người như thế nào chăng nữa, trong tâm có Phật, biết tu tập tinh tấn tất sẽ tu thành chính quả, đạt được giải thoát. 

 1. Tĩnh Tọa La Hán

Tĩnh Tọa La Hán tên là Nặc-cù-la (Nakula). Hình tượng ngài được khắc họa đang ngồi kiết già trên phiến đá. Theo truyền thuyết thì ngài thuộc thuộc giao cấp Sát-đế-lợi có sức mạnh vô song, đời sống chỉ biết có chiến tranh chém giết. Khi theo Phật xuất gia, Ngài đạt quả A-la-hán trong tư thế tĩnh tọa. 

Hình ảnh này muốn nói rằng bằng con đường tu tập chân chính, công phu tọa thiền, quán chiếu bằng trí tuệ, sức nhẫn nhục bền bỉ, nghiêm trì tịnh giới mới đạt được định lực không thối chuyển. Những quý vị nào đã tu tập theo Phật Pháp, phải đảm đảm tuân theo những gì Phật dạy, có như thế mới là đạo Phật chân chính, mới có thể thoát khỏi vô minh phiền não. 

 1. Quá Giang La Hán

Quá Giang La Hán có tên gọi là Bạt-đà-la (Bhadra). Bạt-đà-la còn gọi là Hiền, vì mẹ Ngài hạ sanh Ngài dưới cây Bạt-đà, tức là cây Hiền.

Theo truyền thuyết ngài là người thích tắm rửa, một ngày có thể tắm cả chục lần. Lúc mọi người làm việc khác ngài lại tắm, lúc mọi người đi ngủ ngài cũng tắm, đêm tắm đến năm, sáu lần. Khi đức Phật biết đến điều này đã chỉ dạy cách tắm rửa cho Thế Tôn. Tắm - nghĩa là vừa tẩy rửa thân thể vừa tẩy rửa những ô uế trong tâm, gột sạch các tham sân si phiền não để tâm thanh tịnh. Từ đó, ngài làm theo và chứng được quả A-la-hán. 

Chính vì thế, tượng ngài mang lại ý nghĩa phản tỉnh tư duy, chỉ ra việc tắm rửa là một pháp tu hữu dụng thiết thực trong đạo Phật. 

 1. Kỵ Tượng La Hán

Kỵ Tượng La Hán có tên là Ca-lý-ca (Kalica), trước khi xuất gia tu tập Ngài làm nghề huấn luyện voi. Khi Tôn giả chứng quả A-la-hán, đức Phật bảo Ngài ở lại quê hương để ủng hộ Phật Pháp. Từ đó cái tên Kỵ Tượng La Hán đã gắn liền với ngài. 

 1. Tiếu Sư La Hán

Ngài có tên là Phạt-xà-la-phất-đa-la (Vajraputra). Hình tượng Ngài được khắc họa khá mạnh mẽ và trông dữ tợn như chính những gì ngài đã làm trước khi xuất gia. Trước khi xuất gia, ngài làm nghề thợ săn. Với thể lực tráng kiện, ngài có thể một tay nâng voi, nắm sư tử ném xa 10 mét. Sau khi xuất gia, Ngài nỗ lực tu tập, bên cạnh luôn có một con sư tử quấn quýt, cho nên mới có biệt hiệu là La Hán Đùa Sư Tử hay còn gọi là Tiếu Sư La Hán. 

 1. Khai Tâm La Hán

Ngài tên thật là Thú-bác-ca (Jivaka). Ngài vốn là một Bà-la-môn nổi danh, đã từng chứng kiến sự nhiệm màu của Phật thông qua việc chặt cây trúc dài đo thân Phật, nhưng đo cách gì thân Phật vẫn cao hơn một chút. Dù đổi thang dài hơn bao nhiêu, đo đến mười mấy lần, thân Phật vẫn cao hơn. Kể từ đó ngài khâm phục và xin quy y làm đệ tử.  Sau 7 năm khổ hạnh, ngài được chứng quả A-la-hán và có tên là Khai Tâm La Hán. 

Hình tượng của ngài được khắc họa là vạch áo bày ngực để hiển lộ tâm Phật. Điều này muốn nói đến đức tin bất diệt không gì có thể thay đổi, xem Phật Pháp nhiệm màu là chân lý ngàn đời của Ngài. Quý vị Phật Tử khi thấy tượng ngài là tự khắc hiểu được đức tin quan trọng như thế nào, nó làm cho con người trở nên khai sáng ra sao. 

 1. Thám Thủ La Hán

Ngài tên là Bán-thác-ca (Panthaka), theo dịch thuật của Trung Hoa có nghĩa là Đại lộ biên sanh, hay còn gọi là sanh ở bên đường. Hình tượng của ngài được khắc họa đưa hai tay lên rất sảng khoái của một vị La-hán sau cơn thiền định. Điều này mang lại ý nghĩa rằng ngài đã giác ngộ, tinh tấn dõng mãnh khi tu tập theo Phật Pháp. 

 1. Trầm Tư La Hán

Ngài có tên là La-hầu-la (Rahula). Trước khi xuất gia, ngài có tánh vương giả, hay trêu ghẹo người. Nhưng sau khi giác ngộ tu Phật, ngài liền biến thành vị Tỳ Kheo khiêm cung nhẫn nhục, không tranh hơn thua,  Sau khi theo Phật xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng của Thế Tôn, Ngài bỏ dần tập khí vương giả và thói xấu trêu ghẹo người, nỗ lực tu tập để chứng Thánh quả.

Ngài luôn khiêm cung nhẫn nhục, không thích tranh cãi hơn thua. Ai phỉ nhổ ai đối xử ác độc đều mặc kệ, ngài bình thản đón nhận lặng lẽ tu tập. Chính nhờ vậy, ngài được Đức phật khen tặng là Mật hạnh đệ nhất. Với đức tánh lặng lẽ, Ngài được tặng danh hiệu La-hán Trầm Tư.

Chiếu vào cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể học hỏi để tu tập. Để tu đắc đạo, nhất định phải nhẫn nhục, như chính ngài, đức La Hán Trầm Tư. 

 1. Bố Đại La Hán

Tên của Ngài là Nhân-yết-đà - Nhân-kiệt-đà (Angada).  Truyền thuyết kể rằng Ngài là người bắt rắn ở Ấn Độ. Hành động bắt rắn này là để giúp đời giúp người vì xứ này nhiều rắn độc hay cắn chết người. Ngài bắt chúng và bẻ hết những răng nanh độc rồi phóng thích lên núi.

Hình tượng của ngài được khắc họa mập mạp, bụng to, túi vải lớn bên mình như là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc. Hình tượng này mang lại ý nghĩa sâu sắc về lòng từ đức cao độ của Ngài, giúp đời giúp người. Mà trong đạo Phật, từ bi là cốt lõi của mọi hạnh nguyện. 

 1. Ba Tiêu La Hán

Ba Tiêu La Hán có tên là Phạt-na-bà-tư (Vanavàsin). Ngài được khắc họa với chân dung đang tọa thiền trên phiến đá lớn. Theo truyền thuyết ngài khi xuất gia thường thích tu tập trong núi rừng, đứng dưới các cây chuối nên còn được gọi là La Hán Ba Tiêu. 

​​​​​​​Mọi nhu cầu về Tượng La Hán đá các quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay:

Đá Mỹ Nghệ Khanh Vi

Nhận đặt hàng theo mọi yêu cầu của quý khách:

Địa chỉ: 96 Huyền Trân Công Chúa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0968.59.79.07

Email: huynhbakhanh@gmail.com

Youtube:  https://www.youtube.com/

Website:  https://nghethuatda.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/nghethuatda

# Liên hệ trực tiếp hotline, gửi email hoặc inbox trực tiếp facebook, zaloviber để chúng tôi tư vấn trực tiếp cho bạn 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !